Tín hiệu khả quan từ mô hình nuôi ong mật ở Sơn La

Video Cách bắt ong chúa về nuôi
Sơn La là tỉnh miền núi, có nguồn hoa tự nhiên phong phú, đa dạng… để có thể nuôi ong quanh năm. Mật ong của Sơn La đã được cấp chứng nhận sở hữu nhãn hiệu, là cơ sở để các loại sản phẩm từ nghề nuôi ong được bảo hộ, đảm bảo uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Kiểm tra mô hình nuôi ong tại xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu.

Đây là động lực thúc đẩy nghề nuôi ong của tỉnh Sơn La phát triển, là cơ hội đẩy mạnh liên kết các hộ chăn nuôi ong nhỏ lẻ thành tổ chức có quyền lợi chung, nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong cơ chế thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

Những năm trước đây, nghề nuôi ong của tỉnh Sơn La chưa thực sự được chú trọng phát triển. Hầu hết người dân nuôi ong tự phát, năng suất mật và hiệu quả kinh tế còn bị hạn chế. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng mật ong bằng việc áp dụng quy trình chăn nuôi ong lấy mật theo hướng VietGAHP, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng mô hình nuôi ong an toàn để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Sơn La thực hiện dự án xây dựng mô hình nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ.

Mô hình được triển khai tại xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu và xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Đây là 2 xã có tổng đàn ong cao và có nghề nuôi ong phát triển.

Để thực hiện mô hình đạt kết quả cao, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện.

Trung tâm tổ chức 3 lớp tập huấn cho các hộ tham gia mô hình về kỹ thuật nuôi ong theo hướng VietGAHP, hướng dẫn các hộ ghi chép sổ sách trong quá trình nuôi. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về các hoạt động và kết quả xây dựng mô hình; tổ chức cấp phát 10 biển hiệu cho hộ tham gia mô hình.

Ngày 03/6/2017, giống vật tư được bàn giao đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình nuôi, đàn ong sinh trưởng và phát triển tốt, không xuất hiện dịch bệnh. Đặc biệt, giống ong ngoại có nhiều điểm ưu việt, tính tụ đàn cao, thế đàn đông, năng suất mật vượt trội, thích nghi di chuyển, rất phù hợp để đầu tư phát triển trên quy mô lớn.

Mô hình đã đạt được hiệu quả về kinh tế – xã hội và môi trường. Đến nay, số đàn ong đã được nhân lên trung bình 8-10 đàn/hộ, số cầu trong mỗi thùng cũng được nâng lên đủ tiêu chuẩn để khai thác mật. Từ tháng 9 đến tháng 11/2017 đã khai thác được 19,3 kg mật/đàn, 3kg phấn hoa có chất lượng. Từ 200 đàn giống hỗ trợ của dự án hiện nhân lên 294 đàn. Bên cạnh đó, số hộ ngoài mô hình được học hỏi từ dự án và tiếp cận nguồn giống từ mô hình là 25 hộ với 94 đàn. Các sản phẩm của dự án đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Mạch, ở bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, cho biết: “Tham gia mô hình, tôi được cán bộ hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, thường xuyên đôn đốc, theo dõi mô hình. Do áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau 5 tháng nuôi, gia đình tôi đã nhân đàn và khai thác mật. Từ 20 đàn ong ban đầu, đến nay gia đình có 30 thùng ong đang khai thác. Từ tháng 9 -11/2017, tôi 5 lần khai thác mật, trung bình đạt 24,5 kg/đàn và bán được trên 7 tạ mật,trừ chi chí, thu lãi khoảng 6 triệu đồng/tháng”.

Thành công bước đầu của dự án góp phần thiết thực vào chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp Sơn La, phù hợp với định hướng đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá và phát triển bền vững.

Theo kinhtenongthon